Skriware
Tenders
Dokumenty
Zapytanie ofertowe nr. 01/09 z dnia 20.09.2017r.
W związku z przyznaniem naszej firmie dofinansowania w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałanie 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-14-0068/17-00 zapraszamy do składnia ofert na usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
We've got your back
Get your answers below